Predmeti

TOJ
Tehnike odnosa s javnošću

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: