Predmeti

HS3BALKAN
Evropa i Balkan

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: