Predmeti

ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: