Predmeti

TR06
Turski jezik - 6. semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: