Predmeti

ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: