Predmeti

HS3BSTRBZB
Strategije bezbjednosti

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost
Obavezan predmet za studente smjera BEZBJEDNOST i izborni predmet za smjer DIPLOMATIJA.
Cilj ovog predmeta je proučavanje koncepta bezbjednosti, kao jednog od osnovnih fenomena ljudskog društva, u svim fazama njegova razvoja. Za sveobuhvatno razumjevanje strategija bezbjednosti, neophodno je njeno proučavanje na svim nivoima (pojedinac, država, savez država, međunarodne zajednica), što ovaj predmet omogućava studentima.

Angažovani predavači: