Predmeti

KM-TK
Teorije kulture

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45+15
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: