Predmeti

TR06
Turski jezik - 6. semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: