Predmeti

HS3MO
Međunarodne organizacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: