Predmeti

KM-ARP06
Arapski jezik - 6. semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: