Predmeti

ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: