Predmeti

TR01
Turski jezik - 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: