Predmeti

HS3DLJP
Ljudska prava

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: