Predmeti

ET03IZ
Etika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: