Predmeti

PI2
Poslovna informatika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: