Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ramo Šendelj

Personalni web site: www.ramosendelj.me

Prof.dr Ramo Šendelj je rođen 11.09.1971. godine Prijepolju, Republika Srbija. Osnovnu školu završio je 1986 u Prijepolju, a Tehničku srednju vojnu školu u Zagrebu 1990. godine. Petogodišnje studije smjer Informatika završio je 1995.godine na Vojnotehnhičkoj Akademiji u Beogradu.
Postdiplomske magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Softverski sistemi završio je 2001.godine.
Doktorsku disertaciju u oblasti Softverskog inžinjerstva, odbranio je 2004.godine na Fakultetu Organizacionih nauka,Univerziteta Beogradu.

Prof.dr Ramo Šendelj je u dva mandata (2006 - 2013) obavljao funkciju Dekana Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Od 2009 do 2011 je obavljao i funkciju Prorektora za nastavu i finansije Univerziteta Mediteran.

U zvanje redovnog profesora za oblast Zaštita Informacionih sistema i Sajber Bezbjednost izabran je u 2019.godine na Fakultetu za Informacione Sisteme i Tehnologije Univerziteta Donja Gorica gdje je i angažovan za izvođenje nastave na grupi predmeta u ovoj oblasti.

Trenutno je zaposlen na Univerzitetu Donja Gorica kao profesor i rukovodilac postdiplomskog magistarskog studijskog programa “Sajber bezbjednost”.

Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu.

Prof.dr Ramo Šendelj je autor i kooautor je većeg broja naučnih radova objavljenih u formi: monografija od međunarodnog značaja, univerzitetskih udžbenika, radova u prestižnim međunarodnim časopisima, radova prezentovanih na uglednim međunarodnim i regionalnim konferencijama.

Rukovodio je realizacijom sedam međunarodnih projekata i četri nacionalna, a učestvovao je i u realizaciji dva međunarodna projekta.
Svojom stručnošću i profesionalnim odnosom zavrijedio je angažovanje u mnogim stručnim udruženjima od kojih se ističu:
• FP7 expert for Ethics reviewing, Research & Innovation, European Commission,
• Predstavnik Crne Gore u „European Strategy Forum on Research Infrastructures” European Commission
• Bolonja ekspert za visoko obrzovanje, Higher Education Reform Project, Bologna Experts European Commission,
• Nacionolni ekspert za akreditaciju visokoobrazovnih insittutcija u Crnoj Gori,
• Član odbora za HERIC Project (Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness),
• Član programskom odbora za oblast ICT projekta Think Thank,
• Član odbora “Montenegrin Research and Education Network” , Crna Gora
• Član odbora za obrazovanje u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Crna Gora
• Član upravnog odbora “Euroaxess - Montenegro”, Crna Gora
• Član programskog odbora “ INFOFEST ”, Crna Gora
• Član programskog odbora “IT Conference”, Crna Gora

Ključne oblasti istraživanja su: Intelligent System, Fuzzy system, Database, Information system, SOA, Cloud Computing, Cyber Security, E-Learning.

Prof.dr Ramo Šendelj je oženjen i ima dvoje djece.

dr Ramo Šendelj