Predmeti

HS4SB
Sajber bezbjednost

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Angažovani predavači: