Predmeti

NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi

Angažovani predavači: