Predmeti

KOM
Komunikologija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: