Predmeti

HS2IDCG
Istorija diplomatije Crne Gore

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija
Predmet slušaju i polažu studenti HS smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA.
Sadržina predmeta se sastoji od periodizacije diplomatije Crne Gore. Potom, razmatraju se spoljnopolitičke veze, izaslaničke misije, specijalne misije (ad hoc diplomatije), konzularne službe i inostrana diplomatska predstavništva. Takođe, studenti će biti upoznati sa diplomatijom Crne Gore prema vremenskim epohama, s posebnim osvrtom na savremenu diplomatiju Crne Gore.

Angažovani predavači: