Predmeti

TR05
Turski jezik - 5. semestar

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: