Predmeti

UKP
Uvod u kreativno pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: