Predmeti

SP
Uvod u spoljnu politiku

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi

Angažovani predavači: