Predmeti

HSIIMID
Mediji i demokratija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Mediji i demokratija

Angažovani predavači: