Predmeti

POR05
Portugalski jezik - 5 semestar

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan

Angažovani predavači: