Predmeti

PSHKOM
Psihologija komunikacije

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: