Predmeti

DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+15
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: