Predmeti

NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: