Predmeti

HS1TEORMED
Teorije medija i komunikacije

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

.

Angažovani predavači: