Predmeti

KM-ARP06
Arapski jezik - 6. semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+15
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: