Predmeti

NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: