Predmeti

HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi
Obavezan predmet za studente smjera MEDJUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Angažovani predavači: