Predavači

Saradnik
Milena Jelić

Rođena u Podgorici, 27.11.1998.

Studentkinja master studija, smjer Međunarodni odnosi.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci