Predmeti

SMO
Savremeni međunarodni odnosi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Evropske studije - Evropske politike i institucije

Angažovani predavači: