Predmeti

TR02
Turski jezik - 2. semestar

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost

Angažovani predavači: