Predmeti

OSJ
Uvod u odnose s javnošću

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: