Predmeti

ISTPOLI
Istorija političkih ideja

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: