Predmeti

KM-TR05
Turski jezik - 5 semestar

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+15
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: