Predmeti

HS3EPK
Evropska politička kultura

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: