Predmeti

HS3DLJP
Ljudska prava

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost

Angažovani predavači: