Predmeti

HSRET
Retorika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45+15
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: