Predmeti

ST
Statistika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: