Predmeti

ARP06
Arapski jezik - 6 semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi

Angažovani predavači: