Predmeti

PM
Politički marketing

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45+15
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Angažovani predavači: