Predmeti

HS3RUS
Ruski rezik - treći semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost

.

Angažovani predavači: