Predmeti

KM-ITAL05
Italijanski jezik - 5 semestar

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: