Predmeti

MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: