Predmeti

HSIIMI
Medijska istraživanja

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Komunikologija i mediji

Medijska istraživanja

Angažovani predavači: