Predmeti

SPH
Socijalna psihologija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45+15
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: