Predmeti

UMO
Uvod u međunarodne odnose

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45+30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: